Türk Dünyasının özel köyünde 1 gün

Kırgız Topraklarından Rus çarlığının sürgünü ile Pamir Dağlarına yerleşip, dünyanın çatısı olarak anılan yüksek dağları yurt edinen Kırgızların bu uzun serüveni tam bir asır önce başladı. Yüksek rakımlarda hayatta kalmayı başaran Kırgızlar, Çarlığın baskısı neticesinde Doğu Türkistan topraklarına hicret etti. 1949 yılında Komünist Çin’in Doğu Türkistan istilası sonrası Afganistan’a göç edip, 1979 yılında burada yine Sovyetlerin Afganistan işgaliyle karşı karşıya kaldılar. Pamir dağlarında yükseklerde soğuğa alışan Kırgızların Pakistan’a mecburi göçü yeni zorlukların kapısını açtı. Yüksek rakımda soğuk havaya alışan Kırgızlar 60 derece sıcağa inince hayatlarını kaybetmeye başladılar. Ardından ABD, Alaska’ya yerleşmeyi teklif etti. Ancak, Kırgızlar dilini ve dinini kaybedeceği korkusuyla ABD’nin bu teklifini reddedip, 1980’de kardeşlerinin yaşadığı Türkiye’ye iltica ettiler. O günden bu yana Van’ın Ulupamir köyünde hayatlarına devam edip, bin yıllık kültürlerini yaşatıyorlar. GZT ekibi Türkistan’ın sıradağlarından biri olan Pamir dağlarından Anadolu’nun Ulupamir köyüne kadar uzanan Kırgızların eşsiz hikayesini anlatmak için yola koyuldu.