Bölge Bölge Türk Kökenleri (Toplu Yayın)

Bölge Bölge Türk Kökenleri

Bu Bölümde Tanıtımlar İl Bazında Yapılacaktır.

Hangi şehir hangi Boydan

Türkler tarihleri boyunca bir çok devlet kurmuşlardır Bunun en büyük nedeni Türklerin farklı boylara ayrılması olarak gösterilir. Türklerde Üç büyük bodun bulunur bunlar Oğuzlar , Kıpçaklar,Karluklar sır. Oğuzlar iki kola ayrılır bunlar Üçoklar ve Bozoklardir bunlarda kendi arasında 24 boya ayrılır bu boylar Oğuz Kağan in soyundan y boylardır ,Bu oğuz boyları Anadolu ve Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yerleşmişlerdir. Günümüzde bu boyların Türkiye topraklarında yerleştikleri şehirleri kısaca anlatmak istedik.