Tarihi Türk Devletlerini iki grupta alacağız;

  • İslam öncesi dönem
  • İslam sonrası dönem