Sovyetler Birliği dönemi cumhuriyetlerini iki grupta ele alacağız

  • Özerk Sovyet cumhuriyetleri
  • Sovyet cumhuriyetleri