SELÇUKLULAR ASLINDA KİM? || Büyük Selçuklu Nasıl Kuruldu? BÖLÜM 1

2. Bölüm    • TUĞRUL VE ÇAĞRI B…   3.Bölüm    • TÜRK TARİHİNİ DEĞ…  

Selçuk Bey (960-1007) | Büyük Selçuklu

Oğuz Yabgu Devletinde Sübaşı rütbesinde bulunan Selçuk’un güçlü nüfuzu bazı kimseler tarafından kıskanılmaktaydı. Bu kıskançlıklar sonucu Oğuz Yabgusu ile arası açılan Selçuk, Cend şehrine göç etmek zorunda kalır ve Büyük Selçuklu Devleti’nin temelleri bu şehirde atılacaktır.

Sultan Alparslan Savaşları (1063-1072) | Büyük Selçuklu

Büyük Selçuklu Devleti serimizin dördüncü videosu Sultan Alparslan Savaşları ile devam ediyor. Tuğrul ve Çağrı Beylerin vefatından sonra Selçuklu tahtına geçen Sultan Alparslan, kuzeyde Kıpçak ve Gürcülerle, doğuda Karahanlılarla, batıda ise Roma ve Şiiler ile mücadeleye mecbur kalmıştı. Bu amansız savaşlardan alnının akıyla çıkmak için beş cephede birden savaşa girmişti.

Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu (Tek Bölüm Tamamı)

Çağrı Bey oğlu Muhammed Alparaslan. Trt1 Alparslan Büyük Seçuklu Dizisi yeni bölümleri ile Alparslan kimdir? Sultan Alparslan Hayatı ve Ölümü. Melikşah’ın babası Çağrı Bey’in oğlu Sultan Alparslan kimdir? Alparslan’ın Hayatı ve Ölümü. Ani Kalesi’nin Fethi , 1071 Malazgirt Muharebesi/Savaşı. Sultan Alparslan yeni hükümdar olduktan sonra fetih hareketlerine hız verdi. Selçuklular batıya doğru genişleme eğilimindelerdi. Alparslan Doğu Anadoluya yaptığı gazalarla Selçukluların sınırlarını Kars’tan Diyarbakır’a kadar genişletti. Alınamaz denilen Kars-Ani Kalesini fethetti , Romen Diyojen emrindeki Doğu Roma/Bizans ordusunu neredeyse yok etti. Karahanlılar üzerine sefer yaparken Berzem Kalesi yöneticisinin suikasti ile hayata gözlerini kapattı. Dünya Sultanı diye isimlendirilen , Halife’den Fetihlerin Babası ünvanını alan Alparslan’ın hayatı.

Büyük Selçuklu Kuruluş Dönemi (960 – 1063)

Büyük Selçuklu Devletinin Kuruluş Dönemi Savaşlarını Tek Bir Parça Halinde Topladık.

Büyük Selçuklu Devleti Kuruluştan Yıkılışa/1037-1157/Hızlı Anlatım/2D Harita Üstünde Anlatım
Kafkas Seferi (1064) | Sultan Alparslan

Büyük Selçuklu Devleti serimize Sultan Alparslan’ın Savaşları ile devam ediyoruz. Tuğrul Bey’in vefatının ardından yaşanan taht mücadesini kazanan Alparslan, Kafkasya’da tehdit unsuru haline gelmiş ülkelere ders vermek için sultanlığının ikinci ayında ordularını toplayıp Kafkasya Seferi’ne çıktı. Kanalımıza Abone Olup Videoları Beğenerek Bize Destek Olabilirsiniz. Sultan Alparslan Tüm Bölümler: 1- Kafkas Seferi (1064)    • Kafkas Seferi (10…   2- Türkistan Seferi (1066)    • Türkistan Seferi …   3- Suriye Seferi (1070)    • Suriye Seferi (10…   4- Malazgirt Muharebesi (1071)    • Malazgirt Meydan …   5- Maveraünnehr Seferi (1072)    • Maveraünnehr Sefe…  

Irak Seferi (1055) Şii – Sünni Savaşı | Tuğrul & Çağrı Bey

Abbasilerin etrafı Şii devletler tarafından sarılmış ve Halife Kaim bi Emrillah Şii saldırılarına maruz kalmıştı. Ehli Sünnet’in son kalesinin de düşmemesi için Peygamber Halifesi, Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’i yardıma çağırdı. Bunun üzerine Tuğrul Bey Şiiler üzerine taarruz emri verdi… Tuğrul ve Çağrı Bey Tüm Bölümler: 1-Nesa ve Serahs Muharebeleri (1039)    • Nesa ve Serahs Mu…   2-Dandanakan Savaşı (1040)    • Dandanakan Savaşı…   3-Harezm Fethi (1043)    • Harezm Seferi (10…   4-Pasinler Muharebesi (1048)    • Pasinler Muharebe…   5-Irak Seferi (1055)    • Irak Seferi (1055…  

Suriye Seferleri (1071-1079) | Sultan Melikşah

Sultan Melikşah serimizin bu bölümünde Emir Atsız’ın Suriye’de gerçekleştirdiği fetihleri anlatıyoruz.

Suriye Seferi (1070) | Sultan Alparslan

Büyük Selçuklu Devleti serimize Sultan Alparslan’ın Suriye Seferi ile devam ediyoruz. Fatımi Halifeliği dağılma sürecine girince vezir Nasır, Sultan Alparslan’a haber göndererek Mısır’ı kendisine teslim etmeyi teklif etti. Bunun üzerine ordularını toparlayan Alparslan Suriye üzerinden Mısır’a girmeye hazırlanıyordu. Kanalımıza Abone Olup Videoları Beğenerek Bize Destek Olabilirsiniz. Sultan Alparslan Tüm Bölümler: 1- Kafkas Seferi (1064)    • Kafkas Seferi (10…   2- Türkistan Seferi (1066)    • Türkistan Seferi …   3- Suriye Seferi (1070)    • Suriye Seferi (10…   4- Malazgirt Muharebesi (1071)    • Malazgirt Meydan …   5- Maveraünnehr Seferi (1072)    • Maveraünnehr Sefe…