Türklerin çoğunlukta yaşadığı özerk cumhuriyetler

BayrakDevletTarihNotlar
Başkurdistan1991-….Nüfusun %57,6’sını Türk Halkları oluşturur. Başkurtlar‘ın oranı %29.5, Tatarlar‘ın oranı %25,4, Çuvaşlar‘ın oranı ise %2,7’dir.Başkurtlar ve Tatarlar arasında İslamÇuvaşlar arasında Hristiyanlık dini yaygındır.
Çuvaşistan1991-….Nüfusun %67,7’sini Çuvaş Türkleri, %2,8’ini ise Tatar Türkler’i oluşturmaktadır.Çuvaşlar arasında HristiyanlıkTatarlar arasında İslam dini yaygındır.
Tataristan1991-….Nüfusun %56,3’ünü Türk Halkları oluşturmaktadır. Tatarlar‘ın oranı %53,2, Çuvaşlar‘ın oranı ise %3,1’dir.Tatarlar arasında İslamÇuvaşlar arasında Hristiyanlık dini yaygındır.
Tuva1991-….Nüfusun %82’sini bir Türk Halkı olan Tuvalar oluşturur.Tuvalar arasında Budizm ve Tengricilik dini yaygındır.
Yakutistan1991-….Nüfusun %51’ini Türk Halkları oluşturur. Yakutlar‘ın oranı %49,9, Dolganlar‘ın oranı 0,2, Tatarlar‘ın orası ise 0.7’dir.Bölgedeki Türkler arasında Hristiyanlık ve Tengricilik dini yaygındır.

Türklerin azınlıkta yaşadığı özerk cumhuriyetler

BayrakDevletTarihNotlar
Altay1991-….Nüfusun 40,7’ini Türk Halkları oluşturur, Altaylar’ın oranı %34,5, Kazaklar‘ın oranı ise %6,2’idir.Bölgedeki Türkler arasında Şamanizm‘in yanı sıra TengricilikBurhancılık ve Hristiyanlık da yaygındır.
Balkar1991-….Asıl adı Kabardey-Balkarya olup çok uluslu bir yapıya sahiptir. Nüfusun çoğunu Cumhuriyete adını veren bir Çerkes Grubu olan Kabardeyler ve bir Türk Halkı olan Balkarlar oluşturmaktadır. Balkarlar‘ın nüfusa oranı ise %11.5’dir.Bölgede İslam dini yaygındır.
Dağıstan1991-….Halkın yaklaşık %25’ini Türk Halkları olan KumuklarAzeriler ve Nogaylar teşkil eder. Kafkasya Avarları‘nın kökeni tartışmalıdır. Dağıstan’da Kumukların kullandıkları gayriresmî bayrak.Bölgede çeşitli Türk halkları ve Kafkasya halkları yaşamaktadır. Bu halkların arasında İslam dini yaygın olup, nüfusun %90’ı Müslümanlar’dan oluşmaktadır.
Hakasya1991-….Hakaslar nüfusun %12’sini oluşturmaktadır.Hakas Türkler‘i arasında Hristiyanlık yaygındır.
Karaçay1991-….Asıl adı Karaçay-Çerkesya olup çok uluslu bir yapıya sahiptir. Nüfusun çoğunu ülkeye adını Çerkesler ve bir Türk Halkı olan Karaçaylar oluşturmaktadır. Türk Halkları‘nın nüfusa oranı %44,3 olup bunun %41’i Karaçay, %3,3’ü ise Nogay‘dır.Bölgede İslam dini yaygındır.