BayrakDevletTarihNotlar
Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti30 Nisan 1918 – 27 Ekim 1924Önceki statüsü:
Türkistan Sovyet Federatif Cumhuriyeti 20 Nisan 1918 – 30 Nisan 1918Türkistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (19-24 Eylül 1920)deki
9. Türkistan Sovyetleri Kongresinde yeniden adlandırıldı.
Ancak kabul edilmedi 1921’de bayrağında isim olarak kullanıldı
Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti20 Mart 1919 – 11 Ekim 1990Önceki statüsü:
Kırgız-Başkurt Sovyet Cumhuriyeti 13 Aralık 1919 – 16 Aralık 1919
Sonraki statüsü:
Başkurt Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 11 Ekim 1990 – 25 Şubat 1992
Tataristan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti27 Mayıs 1920-30 Ağustos 1990Önceki statüsü:
Tatar-Başkurt Sovyet Cumhuriyeti 22 Mart 1918 – 20 Mart 1919
Sonraki statüsü:
Tataristan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 30 Ağustos 1990-16 Mayıs 1992
Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti18 Ekim 1921 – 30 Haziran 1945
12 Şubat 1991 – 26 Şubat 1992
Önceki statüsü:
Kırım Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti 28 Nisan 1919 – 26 Haziran 1919
Sonraki statüsü:
Kırım Oblastı 30 Haziran 1945 – 12 Şubat 1991
Yakut Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti27 Nisan 1922 – 27 Eylül 1990Sonraki statüsü:
Yakut Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 27 Eylül 1990 – 27 Aralık 1991
Çuvaşistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti21 Nisan 1925 – 24 Ekim 1990Önceki statüsü:
Çuvaş Özerk Oblastı 24 Haziran 1920 – 21 Nisan 1925
Sonraki statüsü:
Çuvaş Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 24 Ekim 1990 – 13 Şubat 1992
Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti20 Ocak 1921 – 24 Mayıs 1991Sonraki statüsü:
Dağıstan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 24 Mayıs 1991 – 25 Aralık 1993
Kumuklar 231.8 bin (% 12.9, 1989)
Azeriler 75.5 bin (% 4.2, 1989)
Nogaylar 8.3 bin (% 1.6, 1989)
Dağ Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti20 Ocak 1921 – 7 Temmuz 1924Balkar Ulusal Bölgesi 19 Kasım 1920 – 28 Ocak 1935
Karaçay Ulusal Bölgesi 27 Kasım 1920 – 12 Ocak 1922
Nahçıvan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti9 Şubat 1924 – 17 Kasım 1990Önceki statüsü:
Nahçıvan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920 – 1923
Nahçivan Özerk Bölgesi 1923 – 1924
Karakalpak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti20 Mart 1932 – 9 Ocak 1992Önceki statüsü
Karakalpak Özerk Oblastı 16 Şubat 1925 – 20 Mart 1932
Sonraki statüsü:
Karakalpak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 26 Nisan 1990 – 9 Ocak 1992
Kabardey-Balkarya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti5 Aralık 1936 – 16 Mayıs 1992Önceki Statüsü:
Kabardino-Balkar Özerk Oblastı 1924-1936
1944 ile 1957 arası Kabardin ÖSSC olarak adı değiştirildi,
1957’de tekrar Kabardino-Balkar ÖSSC adını aldı.
Tuva Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti10 Ekim 1961 – 12 Aralık 1990Önceki statüsü:
Tuva Özerk Bölgesi 11 Ekim 1944 – 10 Ekim 1961
Sonraki statüsü:
Tuva Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 12 Aralık 1990 – 28 Ağustos 1991
Dağlık-Altay Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti25 Ekim 1990 – 31 Mart 1992Önceki statüsü:
Oyrot Özerk Bölgesi 1 Haziran 1922 -7 Ocak 1948
Dağlık-Altay Özerk Oblastı 7 Ocak 1948 – 25 Ekim 1990
Karaçay-Çerkez Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti18 Kasım 1990 – 17 Ekim 1991Önceki statüsü:
Karaçay-Çerkez Özerk Oblastı 12 Ocak 1922 – 26 Nisan 1926
Karaçay Özerk Bölgesi 26 Nisan 1926 – 12 Ekim 1943
Karaçayların sınır dışı edilmesi 12 Ekim 1943
Karaçay Özerk Bölgesi’nin Tekrar kuruluşu: 11 Şubat 1957 – 3 Temmuz 1991
Hakas Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti3 Temmuz 1991 – 29 Ocak 1992Önceki statüsü:
Hakas Özerk Oblastı 20 Ekim 1930 – 3 Temmuz 1991
Krasnoyarsk Krayından ayrılma 15 Aralık 1990