BayrakDevletTarihNotlar
Gagavuzya1991-….Moldova‘ya bağlı bir özerk bölgedir.. Nüfusun %82,1’ini Gagavuz Türkler‘i oluşturur.Gagavuzlar arasında Hristiyanlık dini yaygındır.
Karakalpakistan1991-….Özbekistan‘a bağlı bir özerk cumhuriyettir. Karakalpaklar‘ın nüfusa oranı %32’dir. Bunun dışında bölgenin %32’sini Özbekler, %25’ini de Kazaklar oluşturur.
Nahçıvan1991-….Azerbaycan‘a bağlı özerk cumhuriyettir. Türkiye ile sınırı vardır. Nüfusun %99’unu Azerbaycan Türkleri oluşturur.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi1955-…. Doğu Türkistan‘ın gayriresmî bayrağı Gökbayrak‘tır.Çin‘e bağlı özerk cumhuriyettir. Nüfusun %61.14’ünü UygurlarSalarlar ve Yugurlar gibi Türk Halkları oluşturur.Bölgedeki Türkler arasında İslam dini yaygındır.
Şunhua Salar Özerk İlçesi?2000 yılı nüfus sayımına göre Türk kökenli bir halk olan Salarların bu bölgedeki oranı %61.14’tür.
Jishishan Bao’an Dongxiang ve Salar Özerk İlçesi?
Sunan Yugur Özerk İlçesi1954-…Çin‘deki Sarı Uygurlar‘ın nüfusunun %90’nı burada yaşar ve Sarı Uygurlar’ın tek özerk ilçesidir.
Aksay Kazak Özerk İlçesi1954-…1955 yılında ilk kırsal okul açıldı. Kazak okullarında öğretim Kazakça dilinde verilmeye başlandı.Buradaki Kazaklar dinlerini ve ulusal geleneklerini korumuşlardır.
Kızılsu Kırgız Özerk İli1954-…1954 yılında Kızılsu’da yaşayan KırgızlaraSincan Uygur Özerk Bölgesi içinde özerk bir bölge verildi.