BayrakDevletTarihDaraltNotlar
Çağatay Hanlığı1227-1347Türk-Moğol devletidir.Kurucusu: Çağatay Han
Resûlî Krallığı[3][4]1229-1454
Altın Orda Devleti1242-1502Türk-Moğol devletidir.Kurucusu: Batu Han
Bahri Hanedanı1250-1389Memlûk SultanlığıBurci Hanedanı ise Çerkes memlûklerinden.
Terter Hanedanlığı1280-1323
Delhi Sultanlığı(Haleci Hanedanı)1290-1321Delhi Sultanlığı (1206-1526)
Osmanlı İmparatorluğu1299-1922Kayı Boy Beyliği olarak Türkiye Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı, 1299’da istiklaline kavuştu. 600 yıldan fazla varlığını sürdürdü.
Banu Assaf1306-1591
Basarab Hanedanı1310-1627Eflak Prensliği‘nin KumanKıpçak kökenli hanedanı.
Delhi Sultanlığı(Tuğluk Hanedanı)1321-1398Delhi Sultanlığı (1206-1290)
Doğu Çağatay Hanlığı1347-1570
Sufi Hanlığı1359-1388Timurluların hakimiyetinde yönetildiler
Timur İmparatorluğu1370-1507Çağatay Hanlığı‘na bağlı olan Türk-Moğollardan Barlas boyu.
Bengal Sultanlığı1352-1576Hindistan’ın bangladeş bölgesinde hüküm süren Türk devletidir.
Akkoyunlular1378-1508Doğu Anadolu bölgesin’de hüküm sürmüşlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’na karşı kurulan koalisyonda yer almıştır.
Karakoyunlular1380-1469Azerbaycan’da
Nogay Ordası1398-1642Türk-Moğol devleti olarak kabul edilir.
Şeybani Hanlığı1428-1468,1500-1599
Kazan Hanlığı1438-1552Türk-Moğol devleti olarak kabul edilir.
Kırım Hanlığı1441-17831475’ten 1774 yılına kadar (Küçük Kaynarca AntlaşmasıOsmanlı‘ya bağlı kaldı.
Astrahan Hanlığı1446-1556
Kasım Hanlığı1452-1681
Sibir Hanlığı1464-1598Türk-Moğol devleti olarak kabul edilir.
Kazak Hanlığı1465-1729Türk-Moğol devleti olarak kabul edilir.
Büyük Orda1466-1502Altın Ordaya bağımlı bir devletti
Adilşah Devleti1490-1686Hint Yarımadası’nda.
Küçük Nogay Ordası1449-1783
Bucak Ordası16. ve 17. yüzyıllarOsmanlı ve Kırım Hanlığı himayesinde hüküm sürdüler
Taşkent Hanlığı1501-1627
Safeviler1501-1736Türk-Pers devleti olarak kabul edilir.
Kutbşahlar1512-1687Hindistan’da.
Yarkand Hanlığı1514-1680
Hive Hanlığı1515-1920
Babür İmparatorluğu1526-1858Timur İmparatorluğu’ndan sonra kurulan Kuzey Hindistan’dan Semerkand’a uzanan yerleri hakimiyetine alan imparatorluk.
Buhara Hanlığı1561-1785
Kumul Hanlığı1696-1930
Tunus Beyliği1705-1881Türk asıllı Hüseyni Hanedanı tarafından yönetildi
Hokand Hanlığı1709-1876
Karamanlı Hanedanlığı1711-1835
Afşar Hanedanı1736-1802Afşarlar
Haydarabad Nizamlığı1724-1948
Buhara Emirliği1785-1920
Kaçar Hanedanlığı1781-1925İran’da
Bökey Orda1801-1845
Yedişehir Uygur Hanlığı1865-1877