BayrakDevletTarihNotlarHarita
Karahanlı Devleti840-1042Karluklar ile Uygur Kağanlığı‘nın kalıntısı. Türk tarihinde Orta Asya‘da İslam’ı kabul eden ilk devlet.
Peçenek Hanlığı860-1091
Tolunoğulları868-905Müslüman olan Türkler’in kurduğu ilk bağımsız devlettir.
Kimek-Kıpçak Konfederasyonu880-1200
Árpád Hanedanlığı895-1301Macar hanedanı olarak gösterilsede bu Macarlar Kabar soyundan gelmektedir
İhşîdî Hanedanlığı935-969
Oğuz Yabgu Devleti950-1040
Karluk Hanlığı960-1222Moğolların egemenliğinde yaşadılar
Gazne Devleti962-1187Samaniler‘in memlûklerinden.
Büyük Selçuklu Devleti1037-1194Orta Çağ’da Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından kurulan Türk-İran geleneğine dayalı Sünni Müslüman imparatorluk.
Doğu Karahanlılar1042-1211
Batı Karahanlılar1042-1212
Suriye Selçukluları1092-1117Melikşah‘ın kardeşi Tutuş‘un hükümdarlığı
Horasan Selçukluları1092-1194
Anadolu Selçukluları1092-1243Rum Selçukluları olarak bilinir.
Kirman Selçukluları1092-1230Alp Arslan‘ın kardeşi Kavurd Bey’in sülalesi / Kaşkayların kökeni.
Harezmşahlar Devleti1097-1231Selçuklular‘ın Memlûklerinden Anuş Tegin tarafından kurulan devlet
Böri Şam Atabeyliği1117-1154ya da Suriye Atabeyliği
Aksungurlu Emirliği1122-1225
Zengi Devleti1127-1259MusulHalep Atabeylikleri
Fergana Karahanlı Devleti1141-1212Doğu Karahanlıların otorite boşluğu nedeniyle Fergana Havzası ve Kaşgar çevresinde hüküm sürmüştür
İldenizliler1146-1225Kuzey ve Güney Azerbaycan’da kurulmuş atabeylik. Kurucusu: Atabey Şemseddin İldeniz
Erbil Beyliği1146-1232Veya Begteginliler, 1146-1233 yılları arası Irak‘ın kuzeyindeki Erbil ve çevresine egemen olan Türk Atabeyliğidir
Salgurlular1147-1284ya da Fars Atabeyliği
Bengal Halaç Hanedanı1204–1231Devletin kurucusu Halaçlar , Türkistan’dan göç ettikten sonra 200 yıldan fazla bir süre Afganistan’a yerleşen Türk kökenli bir kabileydi[1][2] .
Irak Selçukluları1157-1194Sencer‘in ölümünden sonra Irak-ı Arap ve Irak-ı Acem (Batı İran)’ı yöneten Büyük Selçukluların kalıntısı.
Delhi Sultanlığı(Memlük Hanedanı)1206-1290Hindistan’da hüküm sürmüş olan Delhi Sultanlığı’nı Türk kökenli olan Kölemen(Memlûk) Hanedanı kurmuştur. Sultanlığı yöneten 5 hanedandan sonuncusu Peştun kökenlidir.
Ak Orda1227-1378Altın Orda devletine bağımlı bir devletti
Karluk Krallığı1238-1266