BayrakDevletTarihNotlarHarita
Hiung-nuMÖ 220-MS 45İlk bağımsız Türk devletidir.Asya Hun Devleti olarak da bilinir.
Batı Hiung-nuMS 48-MS 216Kuzey Hun Devleti kabileleri daha sonra Batı Türkistan’a göç ettikleri için Batı Hun İmparatorluğu olarak adlandırılmıştır.
Kuzey Hiung-nu48-156Asya Hun Devleti’nin yıkılışınının ardından kuzeyde kalan kesim oldukları için Kuzey Hun Devleti olarak adlandırılır.
Güney Hiung-nuMS 48-MS 216Asya Hun Devleti’nin yıkılışınının ardından güneyde kalan kesim oldukları için Güney Hun Devleti olarak adlandırılır.
Birinci Chao304-329
Dai Hanedanlığı310-376
İkinci Chao319 – 351
Kidarite Krallığı320-500
Alkon Hunları370-670
Avrupa Hun İmparatorluğu375-469
Kuzey Vey(Tabgaçlar)386-535
Kuzey Liang397 – 439
Xia Devleti407-431
Ak Hun İmparatorluğu440-710
Nezak Hunları484–665
Kuzey Zhou Hanedanlığı557-581
Avar Kağanlığı562-823
Göktürk KağanlığıMS 552-582
Batı Göktürk Kağanlığı583-657
Doğu Göktürk Kağanlığı583-630
Seyanto Hanlığı630-647
Kutrigurlar5.-6. yüzyıl
Utrigurlar5.-6. yüzyıl
Sabir Hanlığı5.-6. yüzyıl
Büyük Bulgar Hanlığı630-665
Tuharistan Yabgu Devleti630-700
Hazar İmparatorluğu630-965Göktürklerin batı boyları tarafından kurulmuştur.
Çaç Şehir Devleti658 – 742Diğer ismi Taşkent Şehir Devleti
Türk Şahiler665-850
Kangar Birliği659-750
İdil Bulgar Hanlığı665-1391
İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı681-744Kutluk Devleti olarak da bilinir.
Birinci Bulgar İmparatorluğu681-1018
Tatar Konfederasyonu8.yüzyıllar-1202
Türgişler717-766
Uygur Kağanlığı744-840
Büyük Yan756–763
Karluk Kağanlığı756-840
Yenisey Kırgız Kağanlığı840-1207
Kansu Uygur Krallığı848-1036
Deşt-i Kıpçak900 – 1241
Hou Tang923–937
Hou Jin936–947
Hou Han947-951
Kuzey Han951–979
Karahoca Uygur Krallığı991-1209