Çağdaş özerk cumhuriyet ve bölgelerini iki grupta ele alacağız

  • Rusya’ya bağlı özerk cumhuriyetler
  • Özerk bölgeler