BayrakDevletTarihNotlar
İlisu Sultanlığı1562-1844Adıgöklü bey ilk sultan, Daniyal bey son sultan
Marağa Hanlığı1610 – 1925
Kuba Hanlığı1726 – 1806
Bakü Hanlığı1735 – 1806
Şeki Hanlığı1743 – 1826
Tebriz Hanlığı1747 – 1802
Gence Hanlığı1747 – 1804Ziyadoğulları Hanedanı‘nı kuran Kaçarlar‘dan II. Şahverdi Han Gence’nin ilk hanı
Cavad Hanlığı1747 – 1805
Derbent Hanlığı1747 – 1806
Erdebil Hanlığı1747 – 1808
Halhal Hanlığı1747 – 1809
Zencan Hanlığı1747 – 1810
Şirvan Hanlığı1747 – 1820
Karabağ Hanlığı1747 – 1822
Revan Hanlığı1747 – 1828
Karadağ Hanlığı1747 – 1828
Nahçıvan Hanlığı1747 – 1828 Kangarlı Hanedanı
Merend Hanlığı1747 – 1828
Urmiye Hanlığı1747 – 1865
Maku Hanlığı1747 – 1922