BayrakDevletKuruluşTürk nüfus oranı ve dağılımı
Türkiye Cumhuriyeti1923%80 Türkler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (de facto)1983%99 Kıbrıs ve Türkiye Türkleri[5]
Azerbaycan199191.6% Azerbaycan Türkleri, 0.43% Ahıska Türkleri, 0.29% Tatarlar.[6]
Kazakistan199163.1% Kazaklar, 2.9% Özbekler, 1.4% Uygurlar, 1.3% Tatarlar, 0.6% Ahıska Türkleri, 0.5% Azeriler, 0.1% Kırgızlar.[7]
Kırgızistan199170.9% Kırgızlar, 14.3% Özbekler, 0.9% Uygurlar, 0.7% Ahıska Türkleri, 0.6% Kazaklar, 0.6% Tatarlar, 0.3% Azeriler.[8]
Özbekistan199171.4% Özbekler, 4.1% Kazaklar, 2.4% Tatarlar, 2.1% Karakalpaklar, 1% Kırım Tatarları, 0.8% Kırgızlar, 0.6% Türkmenler, 0.5% Ahıska Türkleri, 0.2% Azeriler, 0.2% Uygurlar, 0.2% Başkırlar.[9] Başta Özbekistan olmak üzere Orta Asya’ya yayılmış olan Ahıskalıların kullandıkları gayriresmî bayrağı
Türkmenistan199175.6% Türkmenler, 9.2% Özbekler, 2.0% Kazaklar, 1.1% Ahıska Türkleri 0.7% Tatarlar[10]